Obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu

Daniela Černocká
Stará cesta 998
755 01  Vsetín

Kontaktní osoba:
Daniela Černocká
tel.: +420 731 467 951

1) O registraci

Potvrzením registrace souhlasí Kupující se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy Noel boutique, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti. Prodávající prohlašuje, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě Noel boutique a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. 

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: "obchod@noel-boutique.cz".

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením objednávky. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky včetně Reklamačního řádu je Kupující upozorněn před uzavřením objednávky a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: výrazným způsobem se změnila cena dodávaného zboží nebo zboží již není na skladě u Prodávajícího, ani u dodavatele. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že si Kupující nevybere náhradní zboží a přitom již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto internetovým obchodem jsou závazné. O přijetí objednávky jste automaticky informován e-mailem. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání. 

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky. V případě, že nebude objednávka zrušena do dané doby a bude expedována, může být po objednavateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží.

3) Doprava veřejnými přepravci

Zboží zasílané do České republiky

Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši  70 Kč, s dobírkou 110 Kč, vždy za celou objednávku.
Pokud hodnota zboží přesáhne 3000 Kč, je poštovné zdarma.
Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsobu dopravy.
O odeslání je zákazník informován.

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zboží zasílané na Slovensko

Poštovné na Slovensko je 190 Kč, s dobírkou 240 Kč.

Osobní odběr

Objednávky lze vyzvedávat v dohodnutém čase. Za předpokladu, že je objednané zboží skladem, je možné si je vyzvednout do tří dnů. 

5) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to po dohodě s Kupujícím buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6) Právo Kupujícího odstoupit od smlouvy

Pokud je Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnú od převzetí zboží. V takovém případě Kupující kontaktuje Prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze budou vráceny pouze na účet, nikoliv složenkou. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14ti dní od převzetí plnění musí Prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal, a to v původním neporušeném stavu, včetně visaček a všitých štítků. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží poškozeno nebo zničeno, nebo schází některé jeho části), nemá Kupující nárok na vrácení kupní ceny.

Právo na odstoupení od smlouvy Kupujícíl nemá v případě zboží upraveného podle jeho osobního přání.

7) Doručení a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.
Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Jak postupovat při vrácení zboží:

Zásilka musí být kompletní a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Zboží musí být opatřeno původními nepoškozenými visačkami a všitými štítky. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Zboží zabalte tak, aby nedošo k jeho poškození. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze Vám budou vráceny pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést), a to obvykle do 10ti pracovních dnů od obdržení zásilky. 

8) Způsoby úhrady

Předplatba - při výběru této možnosti Vám Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet.
Dobírka - objednané zboží Vám zašleme zvoleným dopravcem a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.
Osobní odběr - platí se v hotovosti při osobním odběru.

9) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

10) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat

  1. Zašlete výrobek na adresu provozovatele internetového obchodu uvedenou na začátku těchto Obchodních podmínek. Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Zboží musí být kompletní včetně nepoškozených visaček a všech všitých štítků. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.
  2. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
  3. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
  4. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
  5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  6. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné nebo vyprané.
  7. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží.
  8. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
  9. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš Noel boutique

Obchodní podmínky jsou platné od 12.4.2013 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.

 

Kontakt

+420 731 467 951

Přihlášení

Nemůžete vyplnit toto pole